Jakość strony docelowej

Bardzo istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez Google, ale również przez przeciętnego odwiedzającego, jest jakość naszej strony docelowej. Warto przyjrzeć się kilku czynnikom wpływającym na ten aspekt. 1. Przejrzystość strony – odwiedzający powinien bez problemów odnaleźć interesujące go informacje w wyraźnie określonych sekcjach. Dane kontaktowe powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu, a całość strony być atrakcyjna wizualnie. 2. Trafność treści […]

Czytaj więcej

Page rank – coś co odeszło do przeszłości

Co to Page Rank? Page Rank był liczącym się czynnikiem na podstawie którego liczyło się wartość strony. Wskaźnik ten był wpierany przez firmę Google. Co daje Page Rank? Im wyższy był, tym strona była bardziej wartościowa. Bazował on na skali od z do 10. Gdzie 10 było wręcz nieosiągalne dla stron. Największym zaobserwowanym Page Rank był 9. Zdarzały się również […]

Czytaj więcej
1 2 3 4 5