Page rank – coś co odeszło do przeszłości

Co to Page Rank?

Page Rank był liczącym się czynnikiem na podstawie którego liczyło się wartość strony. Wskaźnik ten był wpierany przez firmę Google.

Co daje Page Rank?

Im wyższy był, tym strona była bardziej wartościowa. Bazował on na skali od z do 10. Gdzie 10 było wręcz nieosiągalne dla stron. Największym zaobserwowanym Page Rank był 9. Zdarzały się również strony z kategorią N/A, czyli niesklasyfikowane, czekające na zakwalifikowanie. Page Rank był aktualizowany co kilka miesięcy, bez określonego odstępu czasu.

Dlaczego piszemy o Page Rank w czasie przeszłym?

Postępująca praktyka oceny stron po PR skłoniła Google do wycofania się z wspierania. W związku z czym Page Rank od około połowy 2014 roku nie jest aktualizowany, a sama wyszukiwarka zaczęła bazować na innych czynnikach, klasyfikujących strony.

Dużo ludzi nadal błędnie posługuje się Page Rank

Niestety, dużo ludzi sprawdzając wartość strony nadal posługuje sie PR. Sprawdzają Page Rank np. katalogów stron, stron firm  i na podstawie tego oceniają ich wartość lub doświadczenie w branży. Jest to bardzo krzywdzące dla stron powstałych w 2-giej połowie 2014 roku i później. Zarazem jest korzystne dla tych, co mieli dobry PR przed wycofaniem się Google z jego wspierania – mogą po prostu nic nie robić. Niestety PR był nadużywany i musiał kiedyś zniknąć